תומכי הפסטיבל


תוכן עבור תומכי הפסטיבל

תודות


משרד התרבות והספורט | מינהל תרבות
הרשות לפיתוח הגליל |
מפעל הפיס |
מכללת הגליל המערבי |
משטרת ישראל | מרחב גליל ותחנת עכו - שוטרים וקצינים
מד"א עכו | רחמים סידיס
איגוד ערים לכבאות גליל מערבי
משרד הביטחון - האגף למוזיאונים
כפר הנוער מנוף
אכסניית האבירים – א.נ.א . עכו
בית הספר לקציני ים עכו
סטודיו ניסן נתיב
תיאטרון החדר

שותפים:

עיריית עכומשרד התרבות והספורט


הנגב והגלילמפעל הפיס


         החברה לפיתוח עכו העתיקהכלכלית עכו

עמיתים:

בנק הפועליםחוף התמרים

אסירי המחתרותהמרכז לתיאטרון של עכותיאטרון תמונעכפר נוער מנוף בית ספר לקציני יםהמכללה האקדמית גליל מערבי