לוח זמנים הצגות הפסטיבל


שם המופע מיקום המופע משך
המופע
מוצ"ש
 7.10.17
יום ראשון
8.10.17
יום שני
 9.10.17
יום שלישי
 10.10.17
הצגות הפסטיבל 
עד אשר נמצא מקום אולם הדיוואן 50 דקות    10:30 15:00 19:00 12:30 17:00 20:30 10:30 15:00 19:00
בדרך לפסטיבל עוצרים בוולגריה אבירים ג' 80 דקות  21:30 10:30 15:00 19:15 12:30 17:00 21:00 10:30 15:00 19:15
LO(r)CA אבירים א'  60 דקות  19:30 13:00 17:30 21:30 10:30 15:00 19:15 13:00 17:30 21:30
WoMan האולם היפה  75 דקות  20:30 11:30 15:30 19:30 13:00 16:30 20:00 11:30 15:00 19:00
תיקון חוצות  הקריפטה 60 דקות    13:30 17:30 21:30 11:30 15:00 18:30 13:30 17:00 21:00
עיר המזל הרפקטוריום  60 דקות    11:30 15:30 19:30 13:30 17:30 21:30 11:30 16:30 19:00
חומר שיחה האולם האדום  50 דקות  21:00 11:00 14:30 19:30 11:00 14:30 19:45 11:00 14:30 19:30
ThisAbility-מופע מחול משותף אודיטוריום
*כ10 דקות הליכה מהקופות
60 דקות  20:30   14:00 17:00   14:00 17:00   17:00 20:00
הצגות בינלאומיות 
Mistero Buffo - NY - USA האולם הלבן   60 דקות      12:45 16:00   12:45 16:00   12:45 16:00
Revolt Athens- Greece האולם הלבן  50 דקות      18:00 21:00   18:15 21:15   18:00 21:00
Shakespeare 4 Ever- Macedonia אודיטוריום עכו
*כ10 דקות הליכה מהקופות
80 דקות        21:00     21:00      

לחצו כאן להדפסה