לוח זמנים הצגות התחרות


תוכן עבור לוח זמנים הצגות התחרות

 שם  מיקום משך המופע

 יום שני 17.10.16

      

 יום שלישי 18.10.16 יום רביעי 19.10.16 יום חמישי 20.10.16

הצגות התחרות

 
 פלסטין, שנת אפס  אבירים א'  60 דקות 19:15 13:00 17:00 21:00 11:00 15:00 19:00 13:00  17:00 21:00
החייל הרזה  אבירים ג'  80 דקות 21:00 11:00 14:45 19:00  13:00  17:00 21:00 11:00 15:00 19:00
הֶלְיוֹגַבַּלוּס רפקטוריום א'   90 דקות 19:15 11:30 15:30 19:30 11:30 15:30 19:30 11:30 15:30 19:30
חיתוך. דיבור האולם היפה   60 דקות 20:30 12:00 15:00 19:00  12:00 15:00 19:00  12:00 15:00 19:00
PA'AM האולם הלבן   60 דקות 21:00 11:30 16:30 20:00  11:30 16:30 19:00  11:30 15:00 20:00
אי שם אולמות הקריפטה   50 דקות 19:10 10:00 14:00 18:00  10:00 14:00 18:00  10:00 14:00 18:00
20:00 10:50 14:50 18:50  10:50  14:50  18:50  10:50 14:50 18:50
20:50 11:40 15:40 19:40  11:40  15:40  19:40  11:40 15:40 19:40
21:40 12:30 16:30 20:30  12:30  16:30  20:30  12:30 16:30 20:30
שרבר הכניסה לאולם הקריפטה   70 דקות 21:15 13:30 17:30 21:30  13:30  17:30  21:30  13:30 17:30 21:30
ערב שקופיות הדיוואן   60 דקות 19:30 12:00 16:30 19:30  -------  17:00  20:30  12:00 16:00 20:00
הסתכלות- 1976 מתנ"ס דדו   80 דקות 20:00 15:30 18:30 21:15  15:30  18:30  21:15  15:30 18:30 21:15