• Facebook
  • Instagram

תערוכת תמונות בעכו

נזיר שמאלי, בן העיר וחוקר המורשת העכואית מציג בתערוכתו שלל רב גוונים מהתמונות העכואיות מסוף התקופה העות'מאנית, המנדט הבריטי, עד שנות השמונים במאה העשרים : מצבות קברים , תקרות ורצפות מקושטות , תלבושת , סמטאות , בתים עתיקים בתוך החומות ומחוץ לה , אתרים שונים וכו'.

ימי פעילות : 18,19,20/10/2016
שעות : 15:00-22:00
באולם ביה”ס היסודי אלמנארה