• Facebook
  • Instagram

שני מסעות ולילה

שני סיפורים חוברו יחדיו לניסוי תיאטרוני "מסע הערב של יתיר" ו"חתונתה של גליה".

"מסע הערב של יתיר" הרכבת אינה עוצרת ביתיר!! שהוא כפר נידח ותושביו חשים עצמם מיותרים, המלחמות הגדולות מעבר לים פסחו עליהם וכל שנותר להם לעשות הוא להתבונן ערב ערב בחלוף הרכבת לידם. כדי לתת משמעות לחייהם הם מחליטים להפוך את הרכבת...

"חתונתה של גליה" המודעה שהופיעה בעיתון: "גליה ודני נישאים" מערערת את שלוותו של המספר שהיה מאהבה של גליה, הוא נוסע לחתונה ובדרך פוגש את מאהביה האחרים, מסע זה הוא מסע ייסורים ומוצג כחלום בלהות אל העבר.

מאת | על-פי א.ב.יהושוע

בימוי | דוד שריר

עיבוד | דוד שריר | יגאל אבן-אור

עיצוב  | מוטי שני  

מוסיקה  | דורי פרנס 

תאורה  | מוטי שני