• Facebook
  • Instagram

אישה מן האדמה

לילית - מלאך או שטן? ואשתך? מה קדם למה? - הביצה או התרנגולת? "שיער באישה - ערווה"? מה לחש הנחש לאישה מתחת לעץ הדעת? מי המציא את אלוהים? על שאלות אלה ואחרות לא תמצאו תשובות בהצגה "אישה מן האדמה" של קבוצת זמרגד.

מאת | חכמינו זיכרונם לברכה (חז"ל) ויעל פיילר

בימוי | אתי רזניק

עריכה | יעל פיילר

איסוף חומר | מלכה מרין | יעל פיילר

עיצוב | טלי יצחקי

מוסיקה | נגה אשד  

תאורה | דורית מלין 

מבצעים | נגה אשד | מלכה מרין | ורד נהרין | יעל פיילר