• Facebook
  • Instagram

אביב / הקבר הנוסף

טקסט שירי של תיאטרון ה"נו" היפני המפגיש כוהן עם רוחה של עלמה המשתוקקת לחזור לחיים. על רקע דימויים של חורף וצער ושל אזור נטול שמחה, נוצר עימות בין הכוהן לבין הרוח והאביב, כסמל, מסיים את ההצגה.

עבודה זו מנסה ליישם את הרעיונות הבאים: שימוש בטקסט המילולי כגירוי וכמקור ראשוני ליצירת מפתח מדויק של צליל, תנועה וקול, מפתח שהוא בבחינת פרטיטורה תיאטרלית וביצוע פרטיטורה זו על-ידי המוזיקאי. וכן, הדגשת הצד הפורמאלי של העבודה התיאטרלית, תוך הקפדה על שמירת הקסם השירי הטמון בטכסט המילולי.

מאת | קאנאמי

בימוי | מריו קוטליאר

עיבוד ותרגום | דן ערמון

עיצוב | פרנסואז קוריאט-בונו  

מוסיקה | עודד אסף

תנועה | פליס רס

מבצעים | ניבה סלע-רום | עודד נווה | יהודה זמיר | שלומי בנימיני | גבריאלה קראם

נגן | אורי נתנאל