• Facebook
  • Instagram

בראשית ברא

המחזה שנכתב במהלך החזרות, מבוסס על השקפת עולמם החברתית-אנושית של חכמי חלם. הסיפורים הם נקודת המוצא בלבד. ההצגה היא ניסיון להפיח את רוח הדברים של אז בחומרים של היום - אנשים צעירים בישראל 1981. השחקן הוא הסיבה, התהליך והתוצאה אשר סביבו נרקמים יחדיו המחזה, הבימוי, התפאורה, המוסיקה והתאורה. כולם יוצאים מנקודת זינוק משותפת אל המטרה. המטרה: מעורבות השחקן בכל מרכיבי ההצגה, בתקווה למפגש אמין עם קהלו.

כתיבה ובימוי | אורי פסטר

מוסיקה | יעל גרמן

תפאורה ותלבושות | יוסי בן-ארי

תפאורה | גרהם פרייזר

עוזרת במאי | ליטל פורט  

עוזרת תפאורן | קלאודיה קז'צנסקי

משתתפים | עפרון אטקין | עופר בן צור | דבי (דבורה) בסרגליק | ליהיא גולדברג | אורנה לביא | ענת מנדלסון |חסידה סטולרו | צביקה פרל | תמיר קוק

נגנים | תניר שקד |יצחק דקל