• Facebook
  • Instagram

אדם / בובה גדולה

האדם נזרק לעולם ואיתו זיכרון הוויה שלמה שאבדה - הרחם, אליה לא יחזור. זיכרון האושר השלם רודף אותו. כל חייו ינסה לחזור אל אותו גן-העדן אבוד המהבהב בזיכרונו והעולם מתעתע בו. באחת יתמסמס הישגו בידו וייעלם, בשנייה יישאר מנגד ולא יוכל להגיע. קבוצת טוטם מתמודדת עם חוויה זו בעזרת בובת ענק, אשר מכיוון שאיננה אדם, היא מסוגלת למלא את מקומו של כל-אדם.

רעיון ובימוי | מיקי מבורך | רוני פיסקר

תאורה ועיצוב | בארי טיליס

משתתפים | נועה כהן רז | נטע אורן | עמי כץ