• Facebook
  • Instagram

הקוקונר

הקוקונר - דמות בעולם שנתוניו קבועים יוצא למסע שעיקרו יוזמה והתערבות. מופע דרך חלונות מסגרות המהוות לסירוגין משטח ציור-רישום ומוצא לתלת-מימד פיסולי ותיאטרוני. המופע ללא מילים.

מאת | עמי ברקמן | רחל ברקמן

בימוי | עמי ברקמן

עיצוב | עמי ברקמן

מוסיקה | יוסי מר-חיים

תאורה | נטע גלפמן

משתתפים | רחל ברקמן | עמי ברקמן | דבי גולדן | דן וראה

כלי הקשה | בני קדישזון