• Facebook
  • Instagram

בלוז

"שלא ידעו את הטכניקה, אך ידעו את האלים" ("הומו-פאבר" למכס פריש) שני עולמות מתנגשים "באגדת-לוז", עולמו של האדם המודרני מול עולמו של האדם הקמאי, הפרימיטיבי, המייצג אולי את חלום "גן עדן האבוד" של הומו-פאבר. הגיבור במאבק בין ברקוס - האדם הטכנולוגי - לבין אנשי לוז המיצגים באורח חייהם את הפשטות וההרמוניה. הוא - שרף, השלו לכאורה, אך בתוכו מתחוללת הטרגדיה הנוראה הזאת.

מאת | זרובבל וישל סקר על פי יעקב כהן

בימוי | ישל סקר  

עיצוב | ישל סקר

מוסיקה | דוד אור

משתתפים | יעקב אגיוף | נועה לב | עיניה הנדלר | ליאור שוורץ | מירב רוזנבליט | יובל סקר | אלה גלילי | מיכל לוין | דובי גליקליך