• Facebook
  • Instagram

איש לאיש

ההצגה נוצרה בעבודה משותפת בין רונית חכם ובין שני השחקנים. "איש לאיש" הוא מפגש בין שני גברים האמורים לייצג כל אחד רקע תרבותי וחברתי שונה. האחד ממוצא מערבי-אשכנזי והשני ממוצא מזרחי. ההגדרות החברתיות-תרבותיות של שני הטיפוסים שהם מייצגים הן שגורמות למתחים של החברה שלה הם שייכים - החברה הישראלית. המפגש נועד לחשוף ולנתץ את האחיזה במיתוס של תרבויות.

כתיבה ובימוי | רונית חכם-הרסון

הדרכה בתנועה | איל עפרון

עיצוב | יוחנן הרסון

תאורה וניהול במה | אורי רובינשטיין

מבצעים  | נפתלי סלח | יוחנן הרסון