• Facebook
  • Instagram

הטפיל

"הטפיל" עוסק בדמות מלאכותית "אדם ממוצע", שהוא תוצר סוציולוגי-סטטיסטי המוכר לכל אחד מאיתנו, אף שאיננו קיים במציאות. במחזה מועלית מערכת-יחסים פנימית, אשר כל הנפשות הפועלות בה הינן השלכה חיצונית של קונפליקטים פנימיים בתוך היחיד.

מחזה, עיצוב ובימוי | הדס עפרת

כוריאוגרפיה | אסתי קינן 

עריכה קולית והקלטות | אבי יפה

סופרן | רותי תבור

תלבושות | שרה יוסף

הפקה | אגודת "הקרון" ירושלים

יחסי ציבור ומכירות | שרה צרפתי

משתתפים | רפי גולדווסר | עמליה עפרת | אסתי קינן