• Facebook
  • Instagram

השיעור

קומדיה עם סוף טראגי. פגישה לשיעור פרטי, תלמידה להוטה ללמוד עם מורה הלהוט ללמד. אלא שבמהלך השיעור, מגלה התלמידה קשיים בהבנת החומר ומכאן ואילך הופך השיעור לניסיון השתלטות על גופה ונפשה של התלמידה. כל היצרים האפלים, האלימים והמיניים, מופנים כלפיה, עד לכיבושה הסופי.

מאת | אז'ן יונסקו

בימוי | יאקי מחרז 

תאורה | שמעון רייכשטט 

עיצוב תפאורה ותלבושות | אורנה סמורגונסקי

עוזרת במאי | ורד גרנדיר

משתתפים | טל פרידמן | לימור גולדשטיין | קטיה זימבריס