• Facebook
  • Instagram

כתר מלכות

המשורר שלמה אבן-גבירול, משורר גאון, יהיר ומוכה צרעת, פורש מהציבור וחי חיי הגנות וסיגוף. הבדידות גוררת אותו לעסוק בכשפים וליצור אישה גולם, אותה הוא בורא על מנת שתנחם אותו בבדידותו ותגאל אותו מבתוליו הסגפניים. אבל האישה שיצר, מפתחת אישיות משלה, מושכת אותו אל עולם האפל של התשוקה והיצר ומבקשת להפוך לאישה אמיתית בשר ודם ולשאת את בנו ברחמה. החלום והסיוט ההופכים למציאות, לתוכה נשזרים שיריו של המשורר. 

המחזה הוא פרי עבודת מחקר של השחקנים והמחזאית

כתיבה ובימוי | יוספה אבן שושן

תפאורה ותלבושות | שלומית להבי 

תאורה | ירמי קביאט

מנהלת הפקה | קארין סיגל

מוסיקה | אפי שושן

משתתפים | איילת גבאי | ג'ק שבילי