• Facebook
  • Instagram

כנרת כנרת

שלושה סיפורים בגרסה מוסיקלית, מתוך מחזהו הידוע של אלתרמן "כנרת כנרת" המנסה להתעמת עם המיתוס והאתוס של חלוצי העלייה השנייה בין השנים 1910-1911. השירה של אלתרמן, העשירה בהומור, עצב וגעגוע והמוסיקה שהולחנה במיוחד להפקה זו, חושפים את הדרמה, האלמנטים והאתוס של החברה החלוצית המחזירה את חבריה למוסר השבט.

מאת | נתן אלתרמן

 בימוי | עדנה שביט

עיצוב | פרידה שהם

מוסיקה | חנה הכהן

תאורה | אמיר ברנר

עוזרת במאי | טלי רשף

הפקה | מני קם 

משתתפים | אלי גורנשטיין | טל אמיר | יותם זילברמן | מקסים לאונידוב | נועם פלג | עלומית ברעם | רותי אינגרמן | שרון צור | תמיר בן - דוד