• Facebook
  • Instagram

אדמה

אדמה אחת, חומה אחת ובין אלה קבוצת מבוגרים וילדים, חוצים זה את דרכו של זה, ניפגשים, מתעמתים ומנסים להגדיר ולקבוע את תחום המחיה שלהם. כאן אין בגדים, אין לחם ואין מים, כל אחד חומד את רכושו של האחר.

"IMAGEAIGUE" - "תמונה חדה", הוא שמה של קבוצת תיאטרון מצרפת, המשלבת משחק של שחקנים בוגרים עם ילדים מלאומים שונים.

בימוי | קריסטיאן וירסלר

בסיוע הארגון הצרפתי לפעילות תרבותית - משרד החוץ הצרפתי - AFAA | שגרירות צרפת מחלקת התרבות | מרכזי התרבות הצרפתית באר שבע ונצרת

משתתפים | קבוצת נוער המורכבת מנוער ערבי מנצרת | נוער יהודי מבאר שבע | נוער מצרפת