• Facebook
  • Instagram

מי בא - מה בא

יותר מהצגה, היצירה היא חוויה סוחפת חושים, השואבת את מקוריותה מהוויית קיומם של יוצריה, בניית וניפוץ אידיאות ובמקביל, פסיכואנליזה של היוצרים והיצירה. על-ידי כך מגיע הקהל למצב של חוסר אונים. לפעמים.

כתיבה | דניאל מיטלפונקט | רועי לוי | מאור ו.גילרמן | יונתן גורפינקל

עיצוב חלל | ענת מסנר

מפיקה | טרי דיקר

מתאמת הפקה | הילה סטרול  

חסות | רומאריו מלך המונדיאל

משתתפים | יונתן גורפינקל | מאור ו.גילרמן | דניאל מיטלפונקט