• Facebook
  • Instagram

וכך נמשיך

המופע החוויתי שאוב מהשירה, משם גם לקוחים מגוון דימוייו. תמונותיו כמו מנסות לאזן בין החזותי, האסתטי והרגשי לבין הפאן השכלתני, ממש כמו בשיר. בהצגה דגש על השימוש בתנועה, מוסיקה ואמנות, כחלק מהנעשה על הבמה.

כתיבה ועיצוב | מרטין מוגילנד

בימוי | נועם סלע | מרטין שוורץ | קרין זוקמן

מנהלת הפקה | נדיה טולמן-נבון

עזרה שותפת, מקצועית וטכנית | נדב יבור | גל (גגה) גרשון

משתתפים | דריה אלאלוף | גיא ביטון | אורן פרסיקו | נועם סלע | נירית קופל | מרטין מוגילנד