• Facebook
  • Instagram

זה מסתובב

מפגש בין שני אנשים המדמים לעצמם שהם הרצל וקפקא, הנמצאים במוסד שהוא "תא של הסתכלות ממושכת". המפגש בין דמויות כריזמטיות כהרצל וקפקא, יוצר קונפליקט חסר פשרות, כאשר כל אחד מהצדדים מאמין בצורה עיוורת בצדקתו המוחלטת. הקשר היחיד שלהם לעולם הוא באמצעות מזכירתו של מנהל המוסד הבלתי נראה, הדואגת לצרכיהם בפיתויים ובאכזריות.

מאת | יוסף מונדי

בימוי | זכריה טובי 

תפאורה | אלי סיני

תאורה | שולי זיו

מוסיקה | יוסי מר - חיים

עוזרת במאי וניהול הפקה | שלומית לולה נחמה

משתתפים | שמואל וולף | זכריה טובי | טל זיסמן