• Facebook
  • Instagram

זריחת דמדומים

יוצר ויוזם הפרויקט הוא ספק רופא, ספק קוסם, ספק הוזה, המבקש לפתוח את עולם בתי-החולים לחולי נפש לעיני כל המבקש לתהות על הגבול הדק שבין שני העולמות. לפרויקט, המתקיים בבית החולים לחולי נפש מזרע, מוזמנת קבוצת צעירים יהודים ערבים תושבי עכו, שבתמימותם מגלים אפשרויות אחרות ועולם אחר, עולמם של בני האדם החולים במחלת נפש. הגילויים והחשיפה האישית של חברי הקבוצה, מאופיינים בחוויות וריגושים המובעים במחזה על-ידי טקסט ותנועה.

פרויקט יהודי-ערבי פועל במסגרת החברה למרכזים קהילתיים בע"מ עכו, היוזמת ובאחריות המרכז הקהילתי בית היימן בעיר

 בימוי | נטע פלוצקי

תפאורה | יובל עשת

הפקה | שמעון קקון

עוזרת במאי |  נעמה מנבר

משתתפים | צעירים יהודים וערבים תושבי עכו