• Facebook
  • Instagram

כריש כריש

לא פעם שואל אדם עצמו, כיצד היה מגיב אילו ראה את הבוס שלו שוחה בים ומנגד מתקרב אליו כריש. הפגישה בין הבוס לכריש היא נקודת הפתיחה של ההצגה. היררכית המפעל שנבנתה היטב במשך השנים, קורסת לנוכח האירוע. הרגש, התחושה שכל אדם יודע את מקומו, מפנה את מקומה לתחושה מבולבלת בה איש אינו יודע את מקומו וכולם מנסים להסתדר עם המצב החדש שנוצר. 

מאת | אורי וייל

בימוי | דינה פישזון

תפאורה | רויטל בילו

תאורה | דב מיאלניק

מנהלת הצגה | רותי כהן

משתתפים | חביאר כץ | שאולי הלוי | אורנה פיטוסי