• Facebook
  • Instagram

מסע הערב של יתיר

הכפר יתיר הוקם מתוך אמונה ליצירת חיים חדשים ואיכותיים בצלע אחד ההרים, בתקווה שיהפוך ברבות הימים לצומת דרכים חשובה בסבך רשת מסילות הברזל הנבנית והולכת. אולם, התקוות התבדו והכפר נותר בודד ומנותק, ללא תקווה. המצב היחיד שנותר הוא הציפייה היום-יומית של אנשי הכפר ורכבת האקספרס המפוארת העוברת ביעף את הכפר. אט אט מתברר כי ציפייה זו אינה לרכבת העוברת, כי אם ציפייה כלשהי, אפילו לאסון, ובלבד שתסופק לאנשי הכפר תחושה לקיום אנושי, תחושת עשייה. 

מאת | א.ב.יהושוע

עיבוד ובימוי | זכריה טובי 

תפאורה | סרגיי ברזין

תאורה | ג'ודי קופרמן

מוסיקה | יוסי מר חיים

עוזר במאי וניהול הצגה | שלומית לולה נחמה

משתתפים | יפעת זנדני | איל נחמיאס | אליעזר אפלבוים