• Facebook
  • Instagram

יריחו, אפס לספירה

איסלם בן 24 וזה עתה השתחרר מבית-האסורים. אינתיפאדה. לאחר תשע שנות היעדרות, הוא מגלה כי חייו ריקים וחסרי משמעות. הוא נאחז בהזדמנות הראשונה לחזור לפעולה ומשתתף במארב. חייל מזהה אותו והוא הופך ל"מבוקש". בטי, נערה צעירה המבלה חופשה בישראל, מתגלגלת לדרך יריחו, סמוך למחנה הפליטים. מדריך תיירים פלשתינאי קשיש מציע לה עזרה. באותו הלילה היא פוגשת באיסלם, נכדו של מדריך התיירים. כאשר איסלם נפרד ממשפחתו ופונה לדרכו, הולכת בטי בעקבותיו. זהו מחזה אודות זעם וחוסר האפשרות למחילה. 

תיאטרון אל - חכוואתי

כתיבה | פרנסואה אבו-סאלם | פראנסין גספאר

בימוי | פרנסואה אבו-סאלם 

תפאורה | סלימאן מנצור

תלבושות | פראנסין גספאר

תאורה | פיליפ אנדריאו

סאונד | אריק דה טרייהפוז

מנהלי הפקה | איזבל ז'ולי | עאמר חליל

משתתפים | אכרם תילאווי | סילביה ויץ | אחמד אבו - סלעום | חוסם אבו עישה חיתאם אדלבי | עדניה שבלי | ראידה גזאלי | עאמר חליל