• Facebook
  • Instagram

לידתו של אפולו

המופע הוא מעיין משחק פיסולי, בו חומרי הפיסול הם השחקנים והקהל, הנעים במרחב ובזמן. להתרחשויות על הבמה שותפים גם חומרי פיסול דוממים של אור וצבע, צלילים וצורות, אביזרים, חפצים ותנועה. כל אלה, מתחברים ביניהם בצרופים ובקצבים שונים, וכך נוצרות תמונות בעלות דימויים עשירים, תכנים צורניים ורגשיים מעניינים ומשמעות לכל רגע ולכל תנועה במופע. 

יוצרת ובימאית | דינה בליך

מוסיקה | מיכאל אגרה

תאורה | מיכאל צ'רנבסקי

ביצוע תפאורה | לזר שטייגוס

עיצוב תלבושות | רלי הנדל

כוריאוגרפיה | צופיה נהרין

עוזר במאי | דוד קים

עוזרת תאורן | רקפת הדר

מפיק בפועל | איילת פלד

מנהל הפקה | שמוליק סלמה

חסות | ישראקולור מעבדות 2000

צילום | דן

תודה | אולפני דואט | דודי מעין | אלכס זרגבה | פיה בביב | סילביה וינדרה | משפחת גולדברג | מועדון טכני קריית-אונו

משתתפים | יעל אורני | אילן זיו | קרן אור | דוד קים | בר קישנבסקי