• Facebook
  • Instagram

ענני שומרון

סיפורן של שתי משפחות. האחת יהודית מהתנחלות בשומרון והשנייה ערבית תושבת הכפר הסמוך. בימים אלה של משא-ומתן לשלום, מנסה איש עסקים פלשתיני לרכוש מפעל ביישוב היהודי. ערכי היסוד של שני הצדדים עומדים בסימן שאלה ומעודדים תגובות קשות. משקעים רגשיים ואידיאולוגיים, מסעירים את הצעירים והמבוגרים כאחד. האם יצליח תהליך השלום, מול מטענים רבי עוצמה ודעותיהם הקדומות של שני הצדדים?

כתיבה ובימוי | דוד שטיינברג

מנהלת הפקה | רותם נחום

מנהל הצגה | פלג פסטיג

משתתפים | תלמידי המגמה לתיאטרון, תיכון עירוני א', תל אביב