• Facebook
  • Instagram

ילדי הלב

ההצגה היא ניסיון להתמודד עם נושא השואה בשנות התשעים. ההצגה מגוללת את סיפור המפגש הדמיוני בין היהודי הנצחי השבוי במחנה השמדה גרמני לבין הקצין הנאצי הממונה על אותו מחנה. עימות בין כוח לרוח, במהלכו מתהפכים התפקידים המסורתיים בין קורבן לתליין.

על-פי: עיין ערך אהבה

מאת | דוד גרוסמן

בימאי | גיא אור

מעצב | אבי וורצל

מוסיקאי | שי בן יעקב

מעצבת תלבושות | עתליה בן מנחם

תאורה | שי יהודאי

עוזרת מעצבת תלבושות | שירה פרידמן

מנהלת הפקה | זוהר בר קמה

תודה | המועצה הציבורית לתרבות ואמנות - מדור התיאטרון | עלמ"א | מרכז ביקורי העיתים | החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב | עיריית תל-אביב | מוסד יד ושם | בית וולין 

משתתפים | עופא הלוי | איציק כהן | אמיר לוי | יוסי סגל | צפריר קורצ'יה | עופר שיקרצי | יפעת גילעדי | עידו מזרחי | שי בן יעקב | שמואל מיטלפונקט | גליה שפרינג