• Facebook
  • Instagram

חנוך - נסיך ההוויה

חנוך, אבי סבו של נוח, נוסע בזמן, נביא, מיסטיקן ומספר סיפורים. מסעו הוא מסעם של המשתתפים, עם המלאכים, דרך המוות אל הלידה ולבסוף לגן-העדן. תיאטרון זה הוא תיאטרון פולחן מסע. בהשתתפות אמנים, שחקנים ומוסיקאים נוצרים מרכיבי היצירה באמצעות סיפורו של חנוך. היצירה שואבת ממקורות קבליים ומתרבות הטקס והפולחן של שבטים קדומים ומשרתים בה לצד השחקנים והמוסיקאים גם מרפאים ומעצבים. היצירה מהווה תיעוד ומחאה לניצולה של החוכמה הקדומה, רזי הכשפים והרפואה למאבקי כוח פוליטיים.

קבוצת מטטרון בהפקת המרכז לתיאטרון עכו

רעיון ופיתוח | גיל רון | גבריאל מאיר

עיצוב | יוגב אבישר | ערד דסה

מוסיקה | איתמר סופר | אבישי בר נתן | אודי בן כנען

מפיקה | מירי צמח

תודה | ניסים כדורי | יעקב פלדמן ממפעלי פלדה מאוחדים עכו | עובדי גז מחברת "צור גז" | עובדי החברה לפיתוח עכו העתיקה | קלמן מקילים

משתתפים | ענבל שושנה | ענבל שלמה | אריקה וזהו | אבישי בר נתן | ראבעה מורקוס | אודי בן כנען | מולי שנטי | עודד בן דב | איתמר סופר | גיל רון | גבריאל מאיר | מירי צמח | יוגב אבישר | ערד דסה