• Facebook
  • Instagram

קאטרינה

קאטרינה, בת איכרים נוצרייה, משתחררת מהכלא בגיל שמונים וחוזרת אל אחוזת אבותיה. שם היא כותבת את תולדות חייה ומספרת על הקסם שהפילו עליה היהודים ועל מותם. קאטרינה יולדת בת לגוי שיכור וקוראת לה "אנג'לה", ובן לסמי, יהודי אלכוהוליסט ורגזן, וקוראת לו בנימין. את אנג'לה היא נוטשת ובנה בנימין נרצח. קאטרינה חיה בתחושה עמוקה שבנה הוא המושיע ושהיהודים הנשלחים ברכבות אל המחנות, הם העם האמיתי של ישו.

על-פי הנובלה "קאטרינה" מאת אהרון אפלפלד

מאת | עידית צור

בימוי | גדעון שמר

תפאורה | ליליבן נחשון

תלבושות | מינדי זלינגר

תאורה | שי יהודאי

תנועה | סער מגל

מנהלת הצגה | עידית צור | חיים חובה

שחקנים | עידית צור | חיים חובה

מוסיקה | רן בגנו

תודה | ניקו בר | יובל דור | מנשה לברן | רות פריד | ארנון פורת - תיאטרון חולון