• Facebook
  • Instagram

ארטן

שתי נשים, אשר ברקע המשותף שלהן מחלת נפש ואשפוז בבית-חולים פסיכיאטרי, נפגשות מחדש וננעלות ללילה סוער במקום סגור. למרות שחייהן עמוסים קשיים וצלקות, רוויות הדמויות בהומור רב, ביכולת להמריא לתוך פנטזיה ושעשועים ובנכונות לנהל קשר אנושי וחם.

מאת | דניאלה כרמי

בימוי | רויטל איתן

מוסיקה | ישראל כסיף

תפאורה ותאורה | גבי פלט-בירון

תאורה | אינה מלקין

ע.בימוי | זוהר גרינברג

מפיקה בפועל | ורד פרידלנדר

משתתפים | עפרה ויינגרטן | רג'ין שושן