• Facebook
  • Instagram

השבוי

הציפייה לבן החוזר, השבוי, עומדת במרכז הוויית חייהם של דובל'ה וצילה ההורים. שבע שנים של המתנה יוצרות מציאות חיים אחרת. מוגדרת. החיים נמשכים. מתארגנים. הזמן הוא פיקטיבי. ההמתנה יוצרת חיים בתבניות קבועות. ריטואלים חוזרים. לתוך עולם סגור זה של ההורים נכנס זוג צעיר שאינו יכול לסיים את סיפורו. מפגש זה שבין שני הדורות הוא ליבו של המחזה. המחזה בנוי משלוש תמונות פתיחה שונות, המהוות הצעה לצופה להמשיך את סיפור העלילה כיד הדמיון הנוחה עליו ולהתחבר לתמונות הסיום.

תודה | לסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב על העזרה בהעלאת ההפקה.

מאת | יוסי הדר

בימוי | יוסי כרמון

מוסיקה | עדי כהן

תפאורה ותאורה | טובה ברמן

תאורה | פליס רוס - בר לב

מנהלת הצגה | טלי אוחיון

מפעיל תאורה | ניצן כהן

מפיק בפועל | נדב מלמוד

משתתפים | מיכל ורד | רוני מנדלסון | רן שחף | רות שמואלוב