• Facebook
  • Instagram

חתיכות חתיכות...

מופע המולטימדיה של ענת בן-דוד, משלב מסכי טלוויזיה, מסך וידיאו גדול, שלוש שחקניות ושחקן. הטכניקה הייחודית של האנשת המכשירים המתפקדים כחלק בלתי נפרד מהאירוע הבימתי, משרת את הרעיון המרכזי בעבודה. המופע מדבר על הכלום, על שטחיות, ריקנות, קלישאות שהפכו להיות צורה חסרת תוכן, האהבה ובכלל והכול דרך שעשוע, הומור וצבעוניות ברוח הסרטים של שנות השישים, שעיצבו במידה רבה, את עולם המושגים של הדור החדש.

יצירתה של ענת בן-דוד

תאורה | מישה שולגה

משתתפים | ענת בן-דוד | עידו דרור | מיטב אקרמן | צפירה אליסון שטרן