• Facebook
  • Instagram

שמטרלינג

יצירה מוסיקלית תיאטרלית

יצירתו של גיא שרף

מופע המשוטט בגבולות שבין קונצרט לתיאטרון ומתבסס על כלי מוסיקלי מקורי, אשר הופך לחלק מגוף הנגנים. הצלילים והדימויים נוצרים שניהם מתוך אופן הנגינה. המוסיקה מניעה את ההתרחשות הבימתית והמפגשים בין הנגנים מולידים סיטואציות תיאטרליות-אבסורדיות.

עיצוב חלל: גילי גודיאנו
עיצוב תלבושות: רחלי חגיגי
עיצוב תאורה: יאיר ורדי
סאונד: נעם יעיש
מפיקה: מלי אוחנה

משתתפים יוצרים: אלעד קינר, מארינה בלומין, לילה בטרמן, מיכל חרסונסקי, גיא שרף

קריפטה א' כחמישים דקות

חזרות גנרליות

16/10/05 יום א' - 18:00.

17/10/05 יום ב' - 12:00.
הצגות בפסטיבל

18/10/05 יום ג' - 18:00, 22:00.

19/10/05 יום ד' - 13:00, 19:30, 22:30.
20/10/05 יום ה' - 14:00, 18:00, 22:30.

21/10/05 יום ו' - 10:00, 13:00.