• Facebook
  • Instagram

עפרה צימבליסטה - פיסול כתיאטרון 2005

חומר ממנו עשויים חלומות

במסגרת הפסטיבל לתיאטרון ישראלי אחר עכו 2005, יוצבו פסליה של עפרה צימבליסטה ברחבי גני הפסטיבל ובאתרים נוספים בעיר העתיקה. עשרות פסלים יוצבו באתרי הפנים - חצר המצודה ומוזיאון אסירי המחתרות, ואתרי החוץ - גני הפסטיבל ואזור הגישה אליהם. אתרי הפנים יאוכלסו בדמויות בצבעי אדמה ואפר, ואילו אתרי החוץ - בצבע כחול שמימי. כמו כן, תוקרן באולם הדואר, עבודת הוידיאו "החתונה", לאחר הקרנה מוצלחת בפסטיבל התיאטרון של אדינבורג 2004.

פסליה של עפרה, דמויות בקנה-מידה אנושי, כאילו נולדו לתוך אתריה של עכו. משפחת הפסלים מתייחסת למאורעות הדרמטיים ששינו בזה אחר זה את פני העיר, משל היו עדים ובני לוויה המגיחים אלינו מהעבר באמצעות מנהרת זמן. הם אילמים, אך כל נפש רגישה יכולה לשמוע את הקולות: שירת המקהלה, אוושות תנועת האקרובטים באוויר, קול ההמון העולה ויורד במדרגות. הם ממלאים את החלל באהבה, בחמלה, ובעיקר בתקווה.

אוצר: אילן ויזגן
מפיק: ירון מאירי

תודות:
משרד החינוך, התרבות והספורט
עיריית עכו
קרן ריץ'
מפעל הפיס, המועצה לתרבות
סביון תעשיות בע"מ
צאיג הדפסות בע"מ

גני הפסטיבל וחוצות העיר העתיקה

18/10/05 יום ג' - בין השעות 18:00-23:00.

19/10/05 יום ד' - בין השעות 18:00-23:00.
20/10/05 יום ה' - בין השעות 18:00-23:00.

21/10/05 יום ו' - בין השעות 11:00-15:00.