• Facebook
  • Instagram

מחווה לאריה יאס

הפסטיבל מציג מסרטיו של הבימאי ומנחה הטלביזיה אריה יאס מערוץ 33 - רשות השידור, שליווה את הפסטיבל מאז היווסדו.

מקבץ 1
לצנן אבן לוהטת - האם פסטיבל עכו הוא המדחום הנבואי של ישראל? (30 דק')
יש מי שמפרגן - סרט המוקדש ליוזם והוגה הפסטיבל, עודד קוטלר (30 דק')
עכואים - מהי אותה אהבה ממכרת של אנשי ואומני עכו לעיר? (30 דק')

המגדלים 19 באוקטובר 19:00

מקבץ 2
וכבר 1/2 יובל  - פסטיבל עכו - המיטב (30 דק')
הליצן חורץ לשון - איך הפך הליצן המחייך של פסטיבל עכו לחורץ לשון מתמרד (30 דק')
כנפיים מתוך החומות - על עכואים שהיצירה והאומנות מצמיחות להם כנפיים (30 דק')
המגדלים 20 באוקטובר 19:00