• Facebook
  • Instagram

המסע האלטרנטיבי

יום עיון לזכרה של דר' שוש אביגל

10:00 - 12:00
מפגש עם דודי מעיין - אמן התיאטרון האלטרנטיבי עונה על שאלות התיאטרון הקלאסי: מאיפה אתה בא? מה אתה עושה? ולאן אתה הולך?
מנחה: דניאלה מיכאלי

13:00 - 15:00
שיח: אמנים ופדגוגיה - בהשתתפות: פנצ'ו אדלברג, דר' דרור הררי, דודי מעיין, הדס עפרת, דר' עתי ציטרון, רות קנר
מנחה: דיתי רונן

15:30 - 17:00
מבט על קבוצת "זיק": עשרים שנות עבודה וספר - בהשתתפות: דר' דפנה בן שאול, דר' דרור הררי, דר' דורית ירושלמי

בתום המושב האחרון של יום העיון מוזמנים המשתתפים למופע 'עשרים' של קבוצת זיק.

אולם המגדלים

20/10/05 יום ה' - 10:00-17:00