• Facebook
  • Instagram

בעלויות

חמש דמויות, מנקודות זמן שונות נפגשות בבית שנוצר על במה אחת. אחת הדמויות נמצאת במציאות של 1948 ואחרת ב 2001. אחת נולדה בגרמניה, אחרת בישראל. למרות השוני התרבותי, הן מתייחסות זו לזו כמשפחה ולבית כיחידה מחברת. הדמות החמישית היא אריכיאולוג החופר ביסודות ביתם.
המופע, המשלב מיצג ווידיאו, נע במרחב הזמן ומעמת תבניות של היסטוריה במישור הציבורי והאישי.

יוצרת: שרון פז
בשיתוף עם: ענת איזנברג, יורגן זלצמן, בינימין יגנדורף, ראבעה מורקוס, אשרף פרח.
תאורה: אורי רובינשטיין
מוסיקה: יובל מסנר
הפקה: חן אושרי
בניית תפאורה: אייל אדלמן
מנהל טכני: פיראס רובי

הופק בשיתוף עם מכון גתה.
בסיוע המרכז לתיאטרון ניסויי- מת"ן, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
הפרויקט פותח באמצעות "ניסוי כלים", ביכורי העתים, תל-אביב.

תודה מיוחדת לסטודיו לאומנויות התיאטרון מיסודו של יורם לוינשטיין, ד'ר גיאורג בלוכמן, עמוס דולב, אמיתי יעיש, איתן בן עמי, ענת רנדאי, יגאל עזרתי, שיר פריבך, תאמר נפאר, איברהים סקאלה, אלינה פלדמן, יובל בינשטוק, אריה רוזן.

אבירים ד', כשעה