• Facebook
  • Instagram

חתונת דמים

חתונת דמים
 

 
    
 

 

כשדברים חודרים לעומק, אין איש שיוכל לעקור
אותם.
טרגדיה קלאסית בעיצוב מודרני על משפחה, חתן,
כלה והגבר שברגע זה מתעלס איתה.
האם ייפרץ מעגל הגורל?

מחזה: פדריקו גרסיה לורקה
בימוי: ברק בן-דוד
הפקה: מאור בנזינו
ביצוע: קבוצת התיאטרון הקהילתי עכו

כרטיסים ימכרו בקופת האודיטוריום
טל: 04-9914717