• Facebook
  • Instagram

פ?וליו

פ?וליו

 

  צילום: דן הירש


"משהו קורה לילד כשהוא נכנס להוויה הבית ספרית, הוא עוטה עליו תפקיד, אישיות, הוא הופך להיות מישהו אחר.
משהו מוזר קורה לילד כשהוא נכנס לבית הספר, ואולי הדבר מתקשר אצלו לצלילי הפעמון, למראה השולחנות הירוקים והלוח הירוק. הוא מפסיק לחיות את חייו ומתחיל להשתתף בחיים הסמליים והמלאכותיים, שהם חלק מן המציאות הבית ספרית...

הוא חוזר לאסוף את חייו מאחורי השער של בית הספר, בדרכו הביתה."
דן לסרי. מתוך: פינוקיו יורד מהפסים – מחשבות על חרושת הנורמאליות.

עבודת תיאטרון המנסה ל______ בשילוב עם _______ אל מול ה_______.


בימוי וכתיבה: הילה גולן
משחק וכתיבה:
ניבה דלומי, אריאל ניל לוי.
בהשתתפות: מיכאל גולן, עזרא דלומי, נאוה לוי
ועוד תלמידים, מורים ובני משפחה.
מפיקה: יערה קיפניס
עיצוב במה ותלבושות: תמר גינתי


מקום: ביה"ס אלמנארה - עכו העתיקה
משך: כשעה וחצי