• Facebook
  • Instagram

שלמה בן צור

שלמה בן צור

אתם הילדים שעושים פרצופים
שרצתם בסמטאות עכו העתיקה לפני 40 שנה
בתחתונים מצחיקים
את שאכלת ארטיק ואתה שמשחק בגולות
איפה אתם היום

ילדים וילדות שחשפו את עולמם למצלמה של
שלמה בן צור
נער בן 17 לפני 40 שנה
היו בטוחים שהאושר יתחלק שווה בין כולם
שההווה השלו  כל כך לא ישתנה לעולם

עכשיו אחרי 40 שנה
איך תביטו על הילדים שהייתם?
ואיזה פרצופים
אתם עושים היום?

ילדי עכו העתיקה שלפני ארבעים שנה 
אתם מוזמנים לבוא ולחפש את עצמכם בצילומים