• Facebook
  • Instagram

יום עיון

פסטיבל עכו לתיאטרון אחר 2009
יום עיון שנתי ע"ש ד"ר שוש אביגל

ה"תיאטרון" וה"אחר" בפסטיבל עכו
מפגש יוצרים וחוקרים במלאת שלושים לפסטיבל
יום שלישי, 6 אוקטובר 2009, בניין המגדלים, גני הפסטיבל

10:30 ברכות ודברי פתיחה
ברכות: שמעון לנקרי - ראש העיר עכו
אלברט בן שלוש – מנכ"ל הפסטיבל
דברי פתיחה: שמעון לוי – חבר ועדת ההיגוי של הפסטיבל

10:45-12:15 חלום ומציאות
כוונות אמנותיות, ממסדיות ופוליטיות עם הקמת הפסטיבל מול המציאות כיום
מנחה: שמעון לוי
משתתפים: עלא חליחל, סיוון כהן, דודי מעיין, סלווה נקארה, אברהם עוז, עודד קוטלר, אנטואן שלחת.

3:00-14:30 לידה והתבגרות
משמעות ההתנסות המוקדמת בפסטיבל עכו בתהליך ההבניה של היצירה התיאטרונית
מנחה: דיתי רונן
משתתפים: אריאל אפרים אשבל, גיל בכר, מוניר בכרי, ליסה ג'יקובסון, חוני המעגל, אלית ובר, יובל רימון, טלי יצחקי, יובל מסקין, ינון צפריר, פיראס רובי.

16:00-17:30 חזון ובית
חזון, מקום ובית בתיאטרון ובחיים
מנחה: אמיר אוריין
משתתפים: חאלד אבו עלי, פבלו זלצמן, מוני יוסף, סמדר יערון, דודי מעין, נטע פלוצקי.

דברי סיכום
דודי מעין

ועדת היגוי יום עיון: פרופ' שמעון לוי, יובל מסקין, ד"ר דיתי רונן
ייתכנו שינויים בתכנית