• Facebook
  • Instagram

ילדים עושים פרצופים

ילדים עושים פרצופים
 
תערוכת צילומים - מחווה 30 שנה לפסטיבל עכו 2009
צילום:
שלמה בן צור

אתם הילדים שעושים פרצופים
שרצתם בסמטאות עכו העתיקה לפני 40 שנה
בתחתונים מצחיקים
את שאכלת ארטיק ואתה שמשחק בגולות
איפה אתם היום?
 
ילדים וילדות שחשפו את עולמם
למצלמה של שלמה בן צור
נער בן 17 לפני 40 שנה
היו בטוחים שהאושר יתחלק שווה בין כולם
שההווה השלו כל כך לא ישתנה לעולם
 
עכשיו אחרי 40 שנה
איך תביטו על הילדים שהייתם?
ואיזה פרצופים
אתם עושים היום?
 
ילדי עכו העתיקה שלפני ארבעים שנה
אתם מוזמנים לבוא ולחפש את עצמכם בצילומים

גלריית אולם הדואר