• Facebook
  • Instagram

בית ברל

תלמידי המחלקה לקולנוע במדרשה לאמנות בית ברל, יוצרים ומביימים:

תיאטרון אחר – קולנוע אחר

 

מקבץ סרטים ניסיוניים בהשראת מונולוגים נבחרים מתוך המחזאות הישראלית המקורית, מעניקים ביטוי פיוטי לדימויים של פורצי דרך במחזאות הישראלית: חנוך לוין, נסים אלוני, יוסף מונדי, יהושע סובול ואחרים.

 

חונך ועורך הפרויקט: גידי סמינלנסקי

הפקה וליווי: נעמי שחורי, יואב הלוי

 

חדר חזרות

 עשרה יוצרים צעירים, מהמחלקה לקולנוע במדרשה לאמנות בית ברל, מתבוננים בעשר הצגות של פסטיבל עכו בשלבי התהוותן.

 

הדשא המרכזי, גני הפסטיבל 19:00-22:30