• Facebook
  • Instagram

הנגשת אתר

האתרים התיירותיים בעכו העתיקה, המנוהלים על ידי החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ, הינם אתרים מונגשים.

באתרים וסביבתם אזורים ואמצעי עזר להנגשה, כגון:

·         חניות נגישות ברחבי העיר העתיקה, לרבות חניונים בעלי חניות נכים.

·         לטובת התגברות על הפרשי גובה: מעליות נכים , רמפות ומאחזי יד תקניים.  

·         שירותים נגישים: בגן הקסום ובמרכז המבקרים ע"ש הרמח"ל.  באתר החמאם הטורקי -השירותים נגישים בימים אלו לא פעילים עקב שיפוצים במבואה לאתר.

·         שילוט הכוונה והתמצאות באתרי החברה ובעיר העתיקה

·         ריהוט גן נגיש (ברזיות, סככות צל, שולחנות פיקניק) בגני המצודה, גן החפיר ובבמת הים

·         מערכות עזר כגון:

o        מערכות שילוט קולי

o        מפות מישושיות

o        מערכת עזר בדלפקי הקבל

 

עומס מקסימלי למעלית נכים (בירידה מגן הקסום למפלס המצודה)- 250ק"ג ולמעלונים (בבית מרזח ובקריפטה) – 300ק"ג

 

לתיאום נגישות-

גאיה פז – 050-8833-383

 

gaya.paz.festival.akko@gmail.com