• Facebook
  • Instagram

ברכות מנכ"ל החל"פ לפסטיבל עכו לתיאטרון אחר 2021

פסטיבל עכו לתיאטרון אחר חוגג השנה את השנה ה42 לקיומו, השנה (2021) כמו בשנה שעברה ויותר מכל שנות קיומו, נושא הפסטיבל על כתפיו את עול ההמשכיות והעקביות של פעילות תאטרון מיוחדת במינה אשר אין כמוה בכל הארץ כולה.

בשעה שנכתבת ברכה זו אין אנו יודעים בוודאות באיזו מתכונת יערך פסטיבל עכו.

אך אנו יודעים בוודאות, גם על סמך ניסיון השנה שעברה "שאת הפסטיבל הזה אי אפשר להפסיק". אין זה ענין של מה בכך לקיים פסטיבל לתאטרון אחר תחת מגבלות, איסורים, והתניות ועל אחת כמה וכמה שהקושי מתעצם כאשר אי הוודאות מהווה נדבך כה משמעותי בהערכות ובהכנות.

על אף כל הקשיים והמכשולים אני סמוך ובטוח שעוסקים במלאכה עשו את המיטב ושהתוצרים שיוצגו בפניכם, מבקרים נכבדים, יהיו מעולים כרגיל.

גם השנה, כבשנים קודמות נרתם בשמחה משרד התיירות באמצעות החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ לסייע ככל שנדרש לקיומו של פסטיבל מיוחד במינו זה, בחללי המצודה ההוספיטלרית בעכו העתיקה אשר הפכה זה מכבר לסמלו המסחרי של הפסטיבל.

אני מאחל לאורחים הפוקדים את העיר והפסטיבל הנאה שלמה וחוויה משמעותית  ומבקש להודות לכל העוסקים במלאכה על השקעה אין סופית

 

אשר את בפירותיה נצפה בהנאה גם השנה.

יובל פורת

מנכ"ל החברה לפיתוח עכו העתיקה  ונצרת בע"מ