• Facebook
  • Instagram

ברכת מפיק הפסטיבל

אילןפסטיבל עכו הוא ממפעלי התרבות המובילים בארץ הזוארבעים ושתיים שנות קיומו שמות אותו מעל כל יוצריו והפעילים למענו , וכולנו משרתים את דרכו.
עשרות מופעיםמגוון רחב של במות ופינות מופע ,אלפי אנשים מכל צבעי הקשת , יום ,לילה , קיץ חג הסוכות וחגיגה כל כך שמחה,
הופכות את פסטיבל עכו הבינ"ל לתיאטרון אחר לאתגר הפקתי מדהים , ולחוויה לכל החיים.
אזרחי ישראל , בואו בהמוניכם להצדיע לתרבות ולהיות חלק משמחה גדולה בעיר המדהימהעכו

 

אילן פקטור