• Facebook
  • Instagram

You were missed מיצב סאונד

שלטים עם שם היצירה "you were missed " ומספר הטלפון של האמן נתלו ברחבי העיר תל אביב במשך חצי שנה. הזמנה זו הובילה לשיחות טלפון אנונימיות עם אנשים שונים שהתעוררה בהם הסקרנות וחיפשו דבר מה בקצה קו הטלפון. במיצב מפוזרות שמונה שיחות מתוך מעל חמישים שהאמן קיבל, במגוון גילאי ומגדרי של מתקשרים, לעיתים מילים ספורות ולעתים 30 דקות שיחה.

יוצר: יהונתן רון

הפקה: נדב בכר

מנגנון: קמע דיבון ואיתי עדן

תודות: תכנית התואר השני לאמנות, בצלאל.

מיקום - המצודה

 פתוח לקהל הרחב כל ימי הפסטיבל בין השעות 15:00-22:00