• Facebook
  • Instagram

אימתו ומצוקתו של הרייך השלישי

בתום מלחמת העולם הראשונה גרמניה נחלה כשלון צבאי, שלטון הקיסר הוחלף  ובלחץ מדינות ההסכמה והוקמה בה רפובליקה.

גרמניה במצב כלכלי וחברתי גרוע מאוד.

העם הגרמני מחפש עוגנים, הם עוברים שטיפות מוח ע"י המשטר שמבטיח להם עתיד טוב יותר. אולם להבטחות יש מחיר כבד -  השלטון כופה את דעותיו ומכתיב שגרת חיים חדשה. היטלר עולה לשלטון ודואג לפנות את כל מי שלא מאמין בדרכו או מתנגד לה.

המחזה מציג תמונות  מתקופה שבה כופים על אנשים דעות, ועושים הכל כדי לגרום לציבור לחשוב דומה.

האם ניתן לשמור על אמת פנימית, על עמוד שידרה כשהסביבה מנסה באגרסיביות לשנות את הדעות / האמת הפנימית?

בית החינוך גאון הירדן דרכא - עמק המעיינות

הנחיה ובימוי: אושרית רז חנין

צוות היוצרים והשחקנים:

שיראל אביב, יובל דנון, אלמוד בצר, ענב וגנר, אביאל כהן, רותם לארי, שירה שדה

להקת שדות שבעמק , ניהול מוסיקלי: חיים אסנר

מיקום - בית יד לבנים

22.9 רביעי | 15:00 | 17:00 | 19:00