• Facebook
  • Instagram

גיבורי התנך

לפני 5782 שנים, בגלל ביס קטן מתפוח, גורשנו מגן עדן, ומאז אנחנו נמצאים במרוץ אינסופי לחזור לשם. בדרך אנו מתמודדים עם חרדות ודיכאון, מתביישים ביצרים ובדחפים שלנו ומצייתים באמונה עיוורת לחוקי המוסר והחברה המשתנים.
שבעה גיבורים, באמצע השביל, עוזרים לנו לעכל את הביס.

במאי המופע: אולג מלצב 
ע. במאי ומנהל הצגה: עמרי בקר
מבצעים: אוהד פונטה, דבי גנפון, סוזנה שלמברידזה, הילה הרוש, יוסף יצחק, עמיחי כספי, קורל קרואני