• Facebook
  • Instagram

שולצי לוחם האש

דמות שטח מסתובבת לכל המשפחה
בימוי: שולי ויקטור וג'רום ארוש
תמונה: שרון ברקת
ביצוע: שולי ויקטור

שולץ' כבאי האש מתייצב למשימת הכיבוי. אם ימצא אותה. ילדים והורים עומדים שכם אל שכם למשימה שתציל את העולם.