• Facebook
  • Instagram

מזמורים מהספר האדום - בכורה

מופע מקהלתי חזותי של שירה, תנועה, סאונד ועבודת חפצים.

מקהלת נשים מתגשמת בהדרגה. אברי הגוף, התלבושות וחפצי המקהלה מקבלים חיים משלהם ומובילים את ההתרחשות.

מתוך ספרי המזמורים בוקעים דימויים ומסיכות, קטעי פואטיקה וטקסט,  

שירי צליינים מימי הביניים ושירת נשים בשפות ותרבויות שונות.

הדמויות והחפצים מתגלגלים ללא הרף ועוברים מטאמורפוזה בתוך השירים ובתוך מעגלי החיים.

במהלך מתוח ועדין בין הריטואל העתיק למשחק הדמיוני, נוצר טקס חדש במרחב. 

בימוי, ניהול מוזיקאלי ועיצוב | מירב בן דוד הראל

פרפורמריות | מירב בן דוד הראל, בת שבע מנדלבאום, תאיר לוין, מרטינה וייס , עדי חורש, ענוה קרפל-עוז

מעצבת תלבושות | עדי לגזיאל

מעצב תאורהיוסי פילשטיין

 

מפיקה | בת שבע מנדלבאום

ליווי אמנותי ויעוץ בימתי | רות חוף

תודות |״הזירה הבין תחומית״, ביה״ס לתיאטרון חזותי, עמותת בית הגת

אולם  - אבירים א

20.9 שני | הצגת טרום בכורה 11:00
      21.9 שלישי | 20:00
      22.9 רביעי | הצגת צהריים 14:00 | הצגת ערב 18:00
      23.9 חמישי | הצגת צהריים 14:00 | הצגת ערב 18:00